Rola komputerów w rozwoju przedsiębiorstw

Informatyzacja objęła wiele elementów życia. To przede wszystkim niezastąpiona pomoc każdego dnia, ułatwienie komunikacji (na przykład za pomocą nowych telefonów i urządzeń), ale chyba największa zmiana nastąpiła w przedsiębiorstwach. W niniejszym artykule poruszymy ten wątek. Duże firmy, przykładowo te produkcyjne przez wiele, wiele lat miały kłopot odpowiedniego zarządzania produkcją. Kilkaset pracowników w hali produkcyjnej i inne wspomagające procesy produkcji wymagały nieustannego nadzoru oraz zarządzania.

Nie było to proste bez informatyki, w dzisiejszych czasach pewnie nawet sobie tego nie wyobrażamy. Informatyczne systemy zarządzania w znaczny sposób przyczyniły się do polepszenia warunków pracy, jej usprawnienia, a przede wszystkim ogromnego przyspieszenia. Dokonał się olbrzymi postęp. Jednakże komputeryzacja pomogła nie tylko w sferze produkcji i jej zarządzania ale też w pozostałych elementach działania spółek – zobacz co to jest strategia it.

Jednym z tego typu elementów są kadry. Istniejący dziś program środki trwałe kadry i płace, w znacznej mierze pomaga zarządzać wynagrodzeniami, pakietami premii, czy dodatkami dla pracowników. Systemy motywacyjne są tworzone automatycznie, bez konieczności myślenia na ten temat. Wszystko wykonują wyspecjalizowane komputery napędzane przez specjalistyczne oprogramowanie i wiele dodatków, ułatwiających pracę. Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, iż informatyczne systemy zarządzania sprawiły rewolucję prawie w każdym elemencie firmy – czy to małej, czy też dużego przedsiębiorstwa – zobacz również: audyt oprogramowania. Dzięki nim praca jest znacznie bardziej efektywna, a jej efekty są widoczne przez wiele, wiele lat. Program kadry i płace to tylko jeden z elementów tego typu oprogramowania, działającego też między innymi w sferze bezpieczeństwa, zarządzania kapitałem ludzkim, czy elementach prawa.

Zwykło się mówić, że komputery i informatyka spowodowały rewolucję w przedsiębiorstwach. Jesteśmy tego samego zdania. Na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat powstało tyle zmian i unowocześnień, że na przedsiębiorstwa produkcyjne jeszcze z połowy dwudziestego wieku patrzymy z podziwem i zdziwieniem jak one mogły prowadzić działalność bez zaawansowanej komputeryzacji. Proces ten uświadamia także, iż przedsiębiorstwa są bardzo elastyczne oraz dopasowują się szybko do warunków rynku. Należy mieć to na uwadze i o tym pamiętać, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami.